Ett besök

Hästägaren eller tränaren tar kontakt med mig via telefon eller email och vi kommer överens om en behandlingsdag som jag åker till dem. Behandlingen tar vanligtvis mellan 1-2 timmar.

Vid behandlingstillfället börjar jag med att skriva ner hästens sjukdomshistoria men hjälp av ägaren/tränaren för att bilda mig en uppfattning om hästens bakgrund och eventuella problem.

Exempel på frågor som jag kan ställa är: Hästens namn, ålder, disiplin, sista veterinärbesöket, hur hästen tränas, om den har några problem och t.ex. är oliksidig, har en sämre galopp, drar ett ben, m.m.

Efter det gör jag en lättare exteriör bedömning av hästen och tittar på dess allmäntillstånd och om den är särskilt utsatt för några specifika skador.

Jag tittar på hästen i rörelse för att lokalisera rörelsestörningar om sådana finns och för att ytterligare vidga min uppfattning om hästen. Skulle hästen se oren ut i gången kan jag göra ett böjprov för att försäkra mig om att hästen inte är halt.

Om hästen skulle visa tecken på en ledhälta skickar jag hästen till veterinären innan jag behandlar. Detta är viktigt för att hästen ska få riktig vård och för att min behandling ska få bästa möjliga resultat. Min behandling är ett komplement till, och inte en ersättning för veterinärbehandling.   

1

Sedan gör jag en fysikalisk testmetodik; en undersökning av hela hästen muskulärt och ledmässigt. Jag kontrollerar att hästen är symetrisk och känner efter om den är palpationsöm någonstans eller ovillig till någon specifik rörelse. Det är mycket viktigt att redan här få hästen positivt inställd till det jag gör för bästa resultat. De flesta hästar är mycket
samarbetsvilliga.

Nu först lägger jag ihop de olika delarna för att få en så korrekt helhetsbild som möjligt av individen. Jag försöker gå till grunden med problemen och behandla dessa, inte enbart behandla symptomen. Om enbart symptomen behandlas blir behandlingsresultatet kortvarigt och problemen kommer snart tillbaka igen.

Därefter väljer jag behandlingsmetoder efter hästens behov. Ofta väljer jag att använda mig av akupunktur, laser, kiropraktik och massage för att få en heltäckande behandling.

Jag lägger mycket tid på förbehandlingen. Detta är viktigt för att släppa på ofta långvariga försvarsspänningar i muskulaturen vanligtvis orsakade av snedbelastningar och smärta. Gör man en otillräcklig förbehandling är det näst intill omöjligt att genomföra de kiropraktiska greppen och återställa rörligheten hästen förlorat. Skulle man ändå lyckas genomföra greppen drar den spända muskulaturen snabbt tillbaka segmentet till utgångsläget igen och den långsiktiga behandlingseffekten uteblir.

Förbehandlingen är klar när jag känner att muskelspänningarna släppt. Det tar olika lång tid beroende på hur länge hästen haft problemet och hur bra den slappnar av.

Behandlingen kan sedan bestå av akupunktur, laser, massage, elektoterapi och kiropraktik.

Behandlingen utförs med syfte att återställa förlorad rörlighet i ett segment som gått förlorad p.g.a. snedbelastning, skador, felaktigträning m.m.

Hästar är duktiga på att kompensera den förlorade rörligheten i en del genom att ta ut större rörlighet/lägga större vikt på en annan del, men i längden leder det till nedsatt prestationsförmåga, smärta och skador.

Genom att återställa rörligheten framförallt i hästens ryggrad blir kraftöverförningen från hästens bakdel (”motorn”) till framdelen maximal och jämn utan förslitningar. Hästen mår bättre, tycker det är roligare att arbeta och kan prestera maximalt av sin kapacitet.

Det är vanligt efter behandling att travhästen förbättrar sin trav och sina tider, att hopphästen hoppar villigare och jämnare, dressyrhästen blir mer liksidig och kan utföra det som tidigare var problematiskt, eller fritidshästen som mår bättre, är gladare och jämnare i sin kropp.

Efter en behandling blir hästen ofta trött och lite öm i sin kropp, liknande träningsvärk.  Detta kan hålla i sig ett par dagar och hästen ska ta det lugnt under denna tid. Eftersom jag släppt på spänningar, ökat rörligheten och stimulerat ledkapseln blir hästen smärtlindrad och kan bli snubblig och stel eller piggare och därmed överanstränga sig.

På de flesta behandlingsmetoderna är det 96 timmars karens till tävling.

Efter 1-2 dagar ska hästen sättas igång igen, ofta med speciella träningstillägg för att bibehålla behandlingsresultaten och motverka framtida problem. Ägaren/tränaren har en mycket viktig roll i att förändra sin träning och följa träningstilläggen för bästa resultat.

Till slut gör jag upp om eventuella återbesök behövs, antalet behandlingar är individuellt beroende på hur länge problemet funnits och hur bra hästen svarar på behandlingen.

Fysikalisk testmetodik
1
Jag känner noggrant igenom
benen och ledrörelserna
.
1
Test av rotationen
i bakknäet.
1
Här känner jag på
rörligheten i halsen.
1
Test av rörligheten
i ryggraden.
1
Även detta är en kontroll
av rörligheten i ryggraden.