Länkar

HTU - Equiterapeututbildningen i Katrineholm
SvEf - Svenska equiterapeutförbundet
Laser World - Swedish laser medical society
Svenska akupunkturförbundet - Traditionell kinesisk medicin