Välkommen till Equiterapeuten Hanna Larnemark


En Equiterapeut behandlar hästar med rörelsestörningar som kan verka små men som omöjliggör det för hästen att prestera sitt bästa. Dessa kan i slutändan leda till allvarliga skador.

Vi ser till hästens helhet och behandlar orsaken till problemen, inte bara symptomen.

Hästar försöker alltid att göra sitt bästa och vara oss till lags men tvingas de gå med långvarig smärta kan det leda till försämrat humör, ovillighet till arbete och förändrat beteende.