När behövs en Equiterapeut? Några exempel...


-

Efter att hästen varit skadad, konvalecenstiden kan då halveras!
-
Efter en hälta, hästen får nästan alltid problem i ryggen då de avlastat t.ex. ett ben. Kroppen är mycket snabb att anpassa sig till det ”nya” avlastningsläget men blir tyvärr kvar där även när orsaken till avlastningen läkt ut och detta leder i sin tur till snedbelastning och skador. Ofta är kompensationerna i ryggen små till att börja med och ägaren/tränaren märker ofta inte något förens det har ledit till ytterligare skador eller att hästen börjar att bete sig annorlunda.
-
Vid köp av häst, ett komplement till veterinärbesiktningen.
-
Komplettering till veterinärbehandling t.ex. vid en hälta.
-
Hästen är ojämt musklad.
-
En genomgång att allt är ok så att man kan jobba vidare, hästar kan precis som vi behöva en ”hälsoundersökning” emellanåt för att undvika problem innan de uppstår.
-
Hästen har muskelspänningar.
-
Hästen är oliksidig t.ex. har ett svårare varv, en sämre galopp, svårare för ena galoppombytet, m.m.
-
Hästen springer snett i vagnen, hänger på en töm, drar eller sticker ett ben, är orytmisk i traven, stannar i lopp, m.m.
-
Hästen är sur vid sadling, har sadeltvång, stegrar sig, bockar, kastar av ryttaren, vägrar vid hoppning, m.m.
-
Hästen har blivit på sämre humör, lagt sig till med ovanor eller är stressad och nervös.
 
När behandlar inte en Equiterapeut...
-
Hästar under 2 år.
-
Dräktiga ston.
-
Sjuka hästar vid t.ex. en infektion med feber.
-
Halta hästar som inte är veterinärundersökta.
-
Medicinerade hästar.